Studio- og live-opptak

Vi tilbyr CD-innspillinger i alle forskjellige varianter; både live- og studioproduksjoner

– Pro Tools 10 (18 spor opptak samtidig)
– Fullt utstyrt midi
– Miller & Kreisel lytting

Vi skaffer også annet utstyr etter behov