Kor

 • Sarpsborg Gospel
 • Jaffa
 • Teaterkoret
 • Bellmannskavalerene
 • Barnekora i Onsøy kirke
 • Degernes Barnegospel
 • Ekko barnekor
 • Gimle Barnegospel
 • Hafslundsøy barnegospel
 • Ise barnekor
 • Korene i Glemmen Kirke
 • Korene i Tune
 • Lisleby Barnegospel
 • Mandarin
 • Mysen Metodistkirkes Barnekor
 • Moss arbeidersangfoening
 • Nøtterøy kammerkor
 • PraYsing
 • Sangkoret Varden
 • Sangverket
 • Sarp Barnegospel
 • Skjeberg Kirkekor
 • Statlandet Gospelkor
 • Svinndal Barnekantori
 • Tune kirkes gospelkor
 • Ullerøy barnekor
 • Ung Klang